2e generatie digitale(smart)tachograaf

•      2e generatie digitale ‘smart’ tachograaf

 • Vanaf 15 juni 2019
 • Nieuw gekentekende voertuigen
 • Voor voertuigen op kenteken t/m 14 juni geldt
 • Internationaal transport uiterlijk 15 juni 2034 2e generatie
 • Binnenlands vervoer onbeperkt
 • AETR
 • UK
 • Mobility package
 • Internationaal transport uiterlijk 2023/2024/2025?

Top 3 meest gemaakte fouten

 • Dagelijkse Rust (11 / 3+9 / 9)
 • Overtredingen rij- rusttijden Rijtijd Onderbrekingen (4,5 – 45)
 • Dagelijks Rijden (9 / 10)  
 • Geen of onjuiste manuele
 • invoer       Niet invoeren landcode 
 •  Onjuiste bediening 
 • Ontbreken data
 • Onjuist bedienen tachograaf Rijden zonder kaart
 • Ontbreken bedrijfslock tachograaf

Manuele invoer per 2 maart 2015

 • Alleen vanaf laatste kaartuitname tot  actuele kaartinvoer
 • Let dus op bij kaartplaatsen!!
 • Er is maar  eenmalig kans voor manuele invoer!
 • Geef antwoord op vragen tachograaf!

Landcode

 • Artikel 34 lid 7 verordening 165
 • Begin en einde van iedere werkdag
 • “De bestuurder vermeldt in de digitale tachograaf het symbool van het land waar  de werkperiode van de dag respectievelijk is begonnen en geëindigd. Een lidstaat  kan de bestuurder van voertuigen die op zijn grondgebied binnenlands vervoer  verrichten echter verplichten bij het landsymbool, nadere geografische gegevens  te verstrekken, mits deze nadere geografische gegevens door de betrokken  lidstaat vóór 1 april 1998 aan de Commissie zijn meegedeeld.

Geen nieuwe prijsverhoging tachograafkaarten

>Er is een kamermeerderheid

24-12-2018 10:43 | Politiek

DEN HAAG – Na forse kritiek vanuit de transportsector roept een Kamermeerderheid, onder leiding van SGP-Kamerlid Chris Stoffer, de minister van IenW op om de aangekondigde prijsverhoging van de tachograafkaarten terug te draaien.

Een indrukwekkende coalitie van SGP, VVD, ChristenUnie, CDA, PvdA, PVV, D66 en SP accepteert de prijsverhoging niet en steunt daarmee de eerdere oproep van TLN, evofenedex en KNV.

Lees verder “Geen nieuwe prijsverhoging tachograafkaarten”

DE SLIMME TACHOGRAAF

DE SLIMME TACHOGRAAF – WAT ZIJN DE CONSEQUENTIES?

Geplaatst: 23-12-2018

18 Maart 2016, de dag dat de Europese Commissie een wet aannam met betrekking tot de vernieuwde specificaties voor de tachograaf. Vanwege die specificaties krijgt het apparaat de naam “slimme tachograaf” en gaat verplicht zijn vanaf 15 juni 2019 voor voertuigen welke op of na deze datum op kenteken worden gezet. Een pittige leercurve die per vandaag al versneld kan worden door gebruikt te maken van de tools van morgen.

De slimme tachograaf

Lees verder “DE SLIMME TACHOGRAAF”