Tarieven vanaf 1 jan. 2024

Rijles en aanverwante opleidingen€ 50,00 per uur
Theorie en Code 95 opleidingen€ 55,00 per uur
Theorie voor VCA en ADR cursussen
Praktijk opleidingen code 95 (bijv. HNR/BBS)
€ 55,00 per uur
€ 50,00 per dag
Ontwikkelen van lesmateriaalop aanvraag/
offerteAvond (18.00/08.00u) tegen 150% van het gangbare tarief.
Overdag is de minimale inhuur gebaseerd op 8 uur.
Reisgeld vanaf Wassenaar v.v. opleidingslocatie € 0.42 per kilometer.
Reistijd langer dan één uur, dan wordt dit gerekend als een werkuur.
Alle prijzen zijn exclusief BTW.
Betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.
Annuleringsregeling: maximaal 14 werkdagen voor de afspraak 25% , 7 werkdagen 50% en binnen 2 werkdagen 100% van het factuurbedrag.
Deze tarievenlijst is een aanvulling op de leveringsvoorwaarden zoals die zijn gedeponeerd bij de K.v.K. te Den Haag onder nummer 64383601.

Harrie Oosterveer – 2241 WE Wassenaar – info@harrieoosterveer.nl – tel: 06 170 86 375