Wijzigingen van de Rijtijdenwet

Ruim drie jaar na het voorstel van de Europese Commissie is op 9 juli 2020 het Mobility Package 2 definitief aangenomen door het Europees Parlement. Nadat in december 2019 de Europese Raad van Ministers al akkoord was gegaan, ligt er nu een definitieve eindversie van het MP. Het MP bestrijkt een groot aantal voor het wegvervoer essentiële onderwerpen en heeft dus veel gevolgen voor alle vergunninghouders.

De onderstaande wijzigingen gaan in 20 dagen na publicatie, deze publicatie heeft plaats gevonden op 31-07-2020

01 augustus 2020                          Rij- en rusttijden

De voorstellen van het mobiliti package 1 moeten dringend worden herzien, zegt de vervoerssector in de EU. Gevolgen nascholing Code 95 ??

Vervoerscommissie van het Europees Parlement blijft werken aan het mobiliteitspakket 1, ondanks de aanhoudende coronaviruscrisis die heeft geleid tot opsluitingsmaatregelen die door veel Europese regeringen zijn genomen. Veel van deze maatregelen hadden gevolgen voor de Europese vrachtvervoersector. Exploitanten van vrachtwagens en lichte voertuigen leden onder grote verstoringen als gevolg van de oprichting van de binnengrenzen en aanvullende sanitaire controles tussen de lidstaten. Pas nadat de Europese Commissie had opgeroepen tot speciale ‘groene rijstroken’ om het goederenverkeer te vergemakkelijken en enkele van de beperkingen – waaronder de controversiële cabotagebeperkingen van de EU – op te schorten, begonnen regeringen bestuurders en bedrijven weer vrij te laten opereren.

EU akkoord met mobility package.

EP en Raad bereiken akkoord op mobility package. Na ruim 2.5 jaar onderhandelen hebben de Raad (lidstaten van de EU) en het E.P. in medio december 2019 een akkoord op het mobility package bereikt. Wat heeft dit mobility package voor een invloed op het dagelijks werk in de transportsector en voor de Nascholing Code 95?

Alle rijbewijzen 7 maanden langer geldig.

Europese Commissie: Alle rijbewijzen zeven maanden langer geldig

Nieuwsbericht | 28-05-2020 | 19:15

Als gevolg van de COVID-19 maatregelen kunnen sommige mensen niet voldoen aan de eisen voor het verlengen van het rijbewijs. Daarom heeft de Europese Commissie besloten om de geldigheid van alle EU-rijbewijzen, die in de periode vanaf 1 februari tot en met 31 augustus 2020 verlopen, met zeven maanden te verlengen. Dat schrijft minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

‘Gratis’ verkregen Code 95 vanaf 1 april 2020 ongeldig

ZOETERMEER – Op 1 april 2020 wordt de ‘gratis’ verkregen Code 95 van oudere chauffeurs ingetrokken. Zij krijgen dan pas weer een geldige Code 95 als ze nascholing hebben gevolgd. TLN heeft echter geregeld dat deze chauffeurs meer eerder gevolgde nascholing mogen meetellen.

​​In Nederland hoefden chauffeurs geboren voor 1 juli 1955 nooit de nascholing te volgen, die voor alle andere chauffeurs verplicht was om de benodigde Code 95 op hun rijbewijs bij te kunnen laten schrijven. De Europese Commissie vindt dit in strijd met de regels. Eerder al zorgde de Commissie ervoor dat de oudere chauffeurs vanaf 1 juni 2015 al niet meer een verlenging van hun Code 95-vermelding kregen zonder nascholing te volgen. Nu moet Nederland onder druk van de Commissie dus alle ‘gratis’ verkregen Code 95-vermeldingen intrekken.

Lees verder “‘Gratis’ verkregen Code 95 vanaf 1 april 2020 ongeldig”

Duitse politiek: ‘maand rijverbod en in beslagname smartphone bij filmen dodelijke ongevallen.

Duitse politiek: 'maand rijverbod en in beslagname smartphone bij filmen dodelijke ongevallen'

03-06-2019

BERLIJN – Het aantal weggebruikers dat ongevallen, zelfs met dodelijke afloop, filmt met de smartphone neemt hand over hand toe. Ook bij onze oosterburen. Recentelijk werd een politieagent zo boos dat hij automobilisten uit hun auto haalden en ze dwong om even bij het lijk, een omgekomen vrachtwagenchauffeur, te komen kijken.

Het Duitse ministerie van Justitie werkt momenteel aan een wet die ervoor moet zorgen dat filmers nog harder gestraft kunnen worden. De wet is bedoeld om overleden personen te beschermen tegen deze inbreuk op de privacy. Tot nu toe worden alleen levende personen door deze wet beschermd

Maar dat is volgens experts niet genoeg, zij eisen zelfs nóg hardere maatregelen, meldt het Duitse BILD vrijdag.

Alexander Graf Lambsdorff (52) van de FPD vertelde BILD: “Filmers die genieten van een ongeval, van andermans ellende, die politie, reddingswerkers en andere hulpverleners belemmeren en zelfs filmen terwijl andere lijden moeten extra hard worden gestraft met een maand rijverbod.”

Marc Henrichmann van de CDU zegt: “Iedereen die ongevallen filmt en opgewonden raakt van het lijden van medemensen, heeft geen fatsoen en respect. En het dwarsbomen van de politie en reddingsteams kan niet worden getollereerd door een rechtsstaat. Daarom moeten we de boetecatalogus herzien voor dergelijke daden en een op maat gemaakte straf toestaan ​​voor de daders. In dergelijke gevallen mag een rijverbod of de in beslagname van de ‘mobiele apparatuur’ als een krachtig signaal van de rechtsstaat geen taboe zijn!”

EU-PARLEMENT: VERBOD OP 45 UURS WEEKENDRUST IN CABINE

Het Europees Parlement heeft na twee keer uitstel, ingestemd met het gewijzigde mobiliteitspakket. We zetten op een rijtje wat dat betekent.  In juli vorig jaar en afgelopen januari waren andere voorstellen voor het zogenoemde Mobility Package weggestemd. 

In eerdere versies van het Mobility Package zaten volgens het FNV forse verslechteringen. Chauffeurs zouden langer achter elkaar moeten rijden, minder kunnen rusten en veel loonconcurrentie voor hun kiezen krijgen.

Lees verder “EU-PARLEMENT: VERBOD OP 45 UURS WEEKENDRUST IN CABINE”

2e generatie digitale(smart)tachograaf

•      2e generatie digitale ‘smart’ tachograaf

 • Vanaf 15 juni 2019
 • Nieuw gekentekende voertuigen
 • Voor voertuigen op kenteken t/m 14 juni geldt
 • Internationaal transport uiterlijk 15 juni 2034 2e generatie
 • Binnenlands vervoer onbeperkt
 • AETR
 • UK
 • Mobility package
 • Internationaal transport uiterlijk 2023/2024/2025?

Top 3 meest gemaakte fouten

 • Dagelijkse Rust (11 / 3+9 / 9)
 • Overtredingen rij- rusttijden Rijtijd Onderbrekingen (4,5 – 45)
 • Dagelijks Rijden (9 / 10)  
 • Geen of onjuiste manuele
 • invoer       Niet invoeren landcode 
 •  Onjuiste bediening 
 • Ontbreken data
 • Onjuist bedienen tachograaf Rijden zonder kaart
 • Ontbreken bedrijfslock tachograaf

Manuele invoer per 2 maart 2015

 • Alleen vanaf laatste kaartuitname tot  actuele kaartinvoer
 • Let dus op bij kaartplaatsen!!
 • Er is maar  eenmalig kans voor manuele invoer!
 • Geef antwoord op vragen tachograaf!

Landcode

 • Artikel 34 lid 7 verordening 165
 • Begin en einde van iedere werkdag
 • “De bestuurder vermeldt in de digitale tachograaf het symbool van het land waar  de werkperiode van de dag respectievelijk is begonnen en geëindigd. Een lidstaat  kan de bestuurder van voertuigen die op zijn grondgebied binnenlands vervoer  verrichten echter verplichten bij het landsymbool, nadere geografische gegevens  te verstrekken, mits deze nadere geografische gegevens door de betrokken  lidstaat vóór 1 april 1998 aan de Commissie zijn meegedeeld.

Geen nieuwe prijsverhoging tachograafkaarten

>Er is een kamermeerderheid

24-12-2018 10:43 | Politiek

DEN HAAG – Na forse kritiek vanuit de transportsector roept een Kamermeerderheid, onder leiding van SGP-Kamerlid Chris Stoffer, de minister van IenW op om de aangekondigde prijsverhoging van de tachograafkaarten terug te draaien.

Een indrukwekkende coalitie van SGP, VVD, ChristenUnie, CDA, PvdA, PVV, D66 en SP accepteert de prijsverhoging niet en steunt daarmee de eerdere oproep van TLN, evofenedex en KNV.

Lees verder “Geen nieuwe prijsverhoging tachograafkaarten”

DE SLIMME TACHOGRAAF

DE SLIMME TACHOGRAAF – WAT ZIJN DE CONSEQUENTIES?

Geplaatst: 23-12-2018

18 Maart 2016, de dag dat de Europese Commissie een wet aannam met betrekking tot de vernieuwde specificaties voor de tachograaf. Vanwege die specificaties krijgt het apparaat de naam “slimme tachograaf” en gaat verplicht zijn vanaf 15 juni 2019 voor voertuigen welke op of na deze datum op kenteken worden gezet. Een pittige leercurve die per vandaag al versneld kan worden door gebruikt te maken van de tools van morgen.

De slimme tachograaf

Lees verder “DE SLIMME TACHOGRAAF”