Wijzigingen van de Rijtijdenwet

Ruim drie jaar na het voorstel van de Europese Commissie is op 9 juli 2020 het Mobility Package 2 definitief aangenomen door het Europees Parlement. Nadat in december 2019 de Europese Raad van Ministers al akkoord was gegaan, ligt er nu een definitieve eindversie van het MP. Het MP bestrijkt een groot aantal voor het wegvervoer essentiële onderwerpen en heeft dus veel gevolgen voor alle vergunninghouders.

De onderstaande wijzigingen gaan in 20 dagen na publicatie, deze publicatie heeft plaats gevonden op 31-07-2020

01 augustus 2020                          Rij- en rusttijden

De voorstellen van het mobiliti package 1 moeten dringend worden herzien, zegt de vervoerssector in de EU. Gevolgen nascholing Code 95 ??

Vervoerscommissie van het Europees Parlement blijft werken aan het mobiliteitspakket 1, ondanks de aanhoudende coronaviruscrisis die heeft geleid tot opsluitingsmaatregelen die door veel Europese regeringen zijn genomen. Veel van deze maatregelen hadden gevolgen voor de Europese vrachtvervoersector. Exploitanten van vrachtwagens en lichte voertuigen leden onder grote verstoringen als gevolg van de oprichting van de binnengrenzen en aanvullende sanitaire controles tussen de lidstaten. Pas nadat de Europese Commissie had opgeroepen tot speciale ‘groene rijstroken’ om het goederenverkeer te vergemakkelijken en enkele van de beperkingen – waaronder de controversiële cabotagebeperkingen van de EU – op te schorten, begonnen regeringen bestuurders en bedrijven weer vrij te laten opereren.

EU akkoord met mobility package.

EP en Raad bereiken akkoord op mobility package. Na ruim 2.5 jaar onderhandelen hebben de Raad (lidstaten van de EU) en het E.P. in medio december 2019 een akkoord op het mobility package bereikt. Wat heeft dit mobility package voor een invloed op het dagelijks werk in de transportsector en voor de Nascholing Code 95?