2e generatie digitale(smart)tachograaf

•      2e generatie digitale ‘smart’ tachograaf

 • Vanaf 15 juni 2019
 • Nieuw gekentekende voertuigen
 • Voor voertuigen op kenteken t/m 14 juni geldt
 • Internationaal transport uiterlijk 15 juni 2034 2e generatie
 • Binnenlands vervoer onbeperkt
 • AETR
 • UK
 • Mobility package
 • Internationaal transport uiterlijk 2023/2024/2025?

Top 3 meest gemaakte fouten

 • Dagelijkse Rust (11 / 3+9 / 9)
 • Overtredingen rij- rusttijden Rijtijd Onderbrekingen (4,5 – 45)
 • Dagelijks Rijden (9 / 10)  
 • Geen of onjuiste manuele
 • invoer       Niet invoeren landcode 
 •  Onjuiste bediening 
 • Ontbreken data
 • Onjuist bedienen tachograaf Rijden zonder kaart
 • Ontbreken bedrijfslock tachograaf

Manuele invoer per 2 maart 2015

 • Alleen vanaf laatste kaartuitname tot  actuele kaartinvoer
 • Let dus op bij kaartplaatsen!!
 • Er is maar  eenmalig kans voor manuele invoer!
 • Geef antwoord op vragen tachograaf!

Landcode

 • Artikel 34 lid 7 verordening 165
 • Begin en einde van iedere werkdag
 • “De bestuurder vermeldt in de digitale tachograaf het symbool van het land waar  de werkperiode van de dag respectievelijk is begonnen en geëindigd. Een lidstaat  kan de bestuurder van voertuigen die op zijn grondgebied binnenlands vervoer  verrichten echter verplichten bij het landsymbool, nadere geografische gegevens  te verstrekken, mits deze nadere geografische gegevens door de betrokken  lidstaat vóór 1 april 1998 aan de Commissie zijn meegedeeld.